Macedonian Sq En De
 

Мераклиски колбас

Мераклиски колбас
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: до 0,25кг 
Транспортно пакување:  5-10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ