Macedonian Sq En De
 

Bërxollë Sharplaninska

Bërxollë Sharplaninska
Afati i përdorimit: i ngrirë 120 ditë Т-18 °С / i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,15 - 0,25kg 
Paketim për transport: kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM