Macedonian Sq En De
 

Плескавица Шарпланинска

Плескавица Шарпланинска
Рок на траење: замрзнато 120 дена Т-18 °С / свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,15 - 0,25кг 
Транспортно пакување: картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ