Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Плескавица Баба Живка

Плескавица Баба Живка
Рок на траење: замрзнато 120 дена Т-18 °С
Тежина на парче: 0,15 - 0,25кг 
Транспортно пакување: картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ