MacedonianSq En De     

Medaljon pule - role – me mish të tymosur gjedhi

Medaljon pule - role – me mish të tymosur gjedhi
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С / i ngrirë 6 muaj Т-18 °С
Pesha për copë: 0,08kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,3kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM