Macedonian Sq En De
 

Copë - tul gici

Copë - tul gici
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,1 - 0,2kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,5kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM