MacedonianSq En De     

Fileto pule e mbushur

Fileto pule e mbushur
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,2 - 0,25kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,4 - 0,5kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM