Macedonian Sq En De
 

Парче свински бут

Парче свински бут
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,1 - 0,2кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,5кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ