Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Ражнич пилешки со чадено говедско

Ражнич пилешки со чадено говедско
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,12 - 0,2кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ