Macedonian Sq En De
 

Mish I bluar viçi

Mish I bluar viçi
Afati i përdorimit: i freskët 4 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: /
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,3 - 0,5kg / refus deri në 5kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM