Macedonian Sq En De
 

Gjoks pule

Gjoks pule
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: deri 2kg 
Paketim për transport: deri 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM