Macedonian Sq En De
 

Чадена хамбуршка сланина без кожа

Чадена хамбуршка сланина без кожа
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 4 - 5кг 
Транспортно пакување: 8 - 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ