Macedonian Sq En De
 

Ќебап јунешки

Ќебап јунешки
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,25кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,25кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ