Macedonian Sq En De
 

Плескавица пилешка “Nuggets”

Плескавица пилешка “Nuggets”
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,15 - 0,18кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ