Macedonian Sq En De
 

Уштипци роловани со чадено говедско

Уштипци роловани со чадено говедско
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,06кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,36кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ