Macedonian Sq En De
 

Смеса ќебап

Смеса ќебап
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: /
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,3 - 0,5кг / рефус до 5кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ