Macedonian Sq En De
 

Увијач пилешки паниран

Увијач пилешки паниран
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,12 - 0,15кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ