Macedonian Sq En De
 

Ајдучка плескавица во марамица

Ајдучка плескавица во марамица
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,2кг
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3 кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ